New lifestyle
Advocates
DAIKO

Hội tụ trí tuệ toàn cầu

Core strengths

Trang chủ Liên quan đến chúng tôi Lợi thế cốt lõi Chất lượng quốc tế

Chất lượng quốc tế

INTERNATIONAL QUALITY

Hệ thống quản lý thông tin thông minh
DAIKO

Sử dụng hệ thống và thiết bị sản xuất tiên tiến, lần đầu tiên thực hiện quá trình xử lý tự động, hệ thống ghi lại trạng thái đơn hàng theo thời gian thực cho đến khi hàng được vận chuyển và cuối cùng đến cửa hàng của đại lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm và giao hàng.

Hệ thống đặt hàng tiên tiến quốc tế, hệ thống chuyển đổi đơn hàng hiệu quả.

Hệ thống đặt hàng IMOS để thực hiện tùy chỉnh sản xuất hàng loạt các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và giảm tỷ lệ lỗi

Đo đạc miễn phí

Appointment free scale

Tham gia đầu tư

Investment alliance

0911.457.333